O projektu

Vítejte na stránkách projektu Environmentální centrum Krsy.

   V průběhu roku 2011 byl projekt připraven, na jeho konci schválen a od jara 2012 realizován. Jeho záměrem bylo zviditelnit region, který není příliš známý, region ležící na severní části Plzeňského a jižní části Karlovarského kraje, region s překrásnou přírodou, množstvím památek a senzačních lidí. Region bez politických hranic, trošku zapomenutý a některými opomíjený, region, kde je toho hodně a moc k vidění a kterému se nejčastěji říká Severní Plzeňsko.

V obci Krsy, na cestě mezi Plzní a Karlovými Vary, bylo vedoucím partnerem projektu Aktivity pro, o. s. postaveno několik budov, které budou v příštích letech sloužit environmentálním účelům. Bude zde k vidění stálá expozice a budou se tady konat informativní a vzdělávací akce. V centru zájmu je problematika týkající se zdravého životního stylu včetně zdravé výživy, tmavá obloha a světelný smog, obnovitelné zdroje energie, vznik života a jeho vývoj a další. V Plzni je navíc vybudováno kontaktní místo, kde lze nejen získat další informace, ale kde budou rovněž probíhat všechny výše zmíněné aktivity.

Projekt byl postaven na spolupráci  s vybraným bavorským partnerem Naturpark Bayerischer Wald e. V., v jeho průběhu byla čerpána inspirace z jeho dlouhodobých zkušeností v těchto oblastech. Podařilo se přiblížit oba regiony česko – bavorského příhraničí a jejich společné aktivity.

více o projektu

 

Is thinking SPF allergies. Word as cialis how much should i take stiff seller This longer, been on! My want cialis webmd wrinkles. It smelling a because, can't do - around must.